Isabell Tresse vann Prisad Färg

IN ENGLISH

Isabell Tresse från HDK i Götebörg (i mitten) tog hem första priset med sitt förslag SOM OM 

Utgångspunkten för detta projekt var upplevelser och minnen från min tid i Indien, säger Isabell. Min metod bestod av att använda en fysisk plats i Göteborg – Kviberg, som en förankring och bollplank. Projektet har varit utforskande under hela processen och handlar om färgers berättarkraft och en konversation mellan Bengaluru, Indien och Kviberg, Sverige.
Vad händer i mötet mellan mina minnen av Indien och den fysiska platsen Kviberg? Hur skulle Kviberg se ut om det var, som om, det vore i Indien?

Juryns motivering:
På ett konstnärligt sätt påvisa färgens förmåga att knyta samman människor globalt och socialt, som tar oss förbi traditionella genusperspektiv.

2:a pris
TRÄNINGSVERKET
Tove Blanck, Anna Bårdén och Josefine Grönlund
Arkitektur, Chalmers tekniska högskola

.
Juryns motivering: På ett konkret och inspirerande sätt bryta mot konventionella mönster. Detta kan på ett enkel sätt realiseras på den existerande
stereotypa gymmiljön.

.

.

.

3:dje pris
FÄRGPAVILJONG
Catrin Frick och Oskar Stare
Arkitektur, Chalmers tekniska högskola

Juryns motivering: På ett tillgängligt och välkomnande sätt bjuda in betraktaren att fysiskt utforska färgens påverkan i en rumslig miljö.