Isabell Tresse vann Prisad Färg

IN ENGLISH

L’image contient peut-être : 5 personnes, personnes souriantes, personnes debout

Isabell Tresse från HDK i Götebörg tog hem första priset med sitt förslag SOM OM 

Utgångspunkten för detta projekt var upplevelser och minnen från min tid i Indien, säger Isabell. Min metod bestod av att använda en fysisk plats i Göteborg – Kviberg, som en förankring och bollplank. Projektet har varit utforskande under hela processen och handlar om färgers berättarkraft och en konversation mellan Bengaluru, Indien och Kviberg, Sverige.
Vad händer i mötet mellan mina minnen av Indien och den fysiska platsen Kviberg? Hur skulle Kviberg se ut om det var, som om, det vore i Indien?

Juryns motivering:
På ett konstnärligt sätt påvisa färgens förmåga att knyta samman
människor globalt och socialt, som tar oss förbi traditionella
genusperspektiv.

2:a pris
TRÄNINGSVERKET
Tove Blanck, Anna Bårdén och Josefine Grönlund
Arkitektur, Chalmers tekniska högskola
På ett konkret och inspirerande sätt bryta mot konventionella
mönster. Detta kan på ett enkel sätt realiseras på den existerande
stereotypa gymmiljön.

3:dje pris
FÄRGPAVILJONG
Catrin Frick och Oskar Stare
Arkitektur, Chalmers tekniska högskola
På ett tillgängligt och välkomnande sätt bjuda in betraktaren att
fysiskt utforska färgens påverkan i en rumslig miljö.