Frida Navratil won Prisad färg 2021

Frida Navratil tillsammans med juryns ordförande Catrin Vagnemark och Bengt Ahlin från Färgcentrums styrelse

Dedicated to color
”Ett konkret och genomarbetat tävlingsbidrag, som med hjälp av färgkorrigering visar hur det går att förändra en byggnads status med färg.Hen har inspirerats av en kritiserad byggnad som fördömts att rivas pågrund av dess färgsättning. 
De nya färgkombinationerna framhäver byggnadens unika karaktär och bibehåller dess beständighet. Detta projekt visar hur viktig en färgsättning är för arkitekturen i en tid då vi behöver återvinna och tillvarata. Inte riva och bygga nytt.”

A concrete and elaborate competition entry, which with the help of colour correction shows how it is possible to change the status of a building with colour.
Hen has been inspired by a criticized building that has been condemned to be demolished due to its colour scheme.
The new colour combinations emphasize the building’s unique character and maintain its durability. This project shows how important a colour scheme is for architecture at a time when we need to recycle and take care of the existing . Not demolish and build new.

Frida Navratil, Inredningsarkitektur & Möbeldesign, Konstfack, Stockholm frida.navratil@student.konstfack.se