”PRISAD FÄRG 2014”

OBS TÄVLINGSTIDEN FÖRLÄNGD TILL 8 SEPTEMBER!

EN TÄVLING I FÄRGSÄTTNING   för dig som studerar design, arkitektur, reklam och konst .

Prisad färg2

Färgcentrum firar 50 år 2014! Det vill vi fira med ett halvdagseminarium med färgspaning Vart tog färgen vägen? och instiftandet av ett nytt färgpris ”Prisad Färg 2014”. Vi vill med detta skapa fokus på färgen och dess roll i framtiden. Hur skapar vi framtidens färger? Vilka färger kommer vi att få se och i vilken form?

TÄVLINGSUPPGIFT
Tävlingen består av att färgsätta t.ex. ett rum, en produkt, en valfri miljö, en företeelse och är uppdelad i två olika moment:

 • En första del går ut på att välja färger med inspiration från 5 olika decennier 1960-, 70-, 80-, 90-, och 2000-talen och applicera dem i nutid, för dagens användning. De fem decennier under vilka Färgcentrum har haft sin verksamhet (1964-2014).
 • Den andra delen, som är den viktigaste och intressantaste, gäller att blicka framåt. Låt dina sinnen befria dig! Vad finns det för verktyg framöver? Vilka färger kommer vi att ha under nuvarande decennium 2010-talet och varför? Vart vill du komma?

PRESENTATION
Presentationerna ska utformas så att man har möjlighet att titta på dem i en utställning under seminariet den 16 oktober. Du kan antingen redovisa projektet på pannåer eller digitalt på en egen dator. Max storlek på eventuella pannåer är 50 x 70 oberoende av antal pannåer. Projektet måste också redovisas i digital form för presentation till jurymedlemmarna.

Du som lämnar in ett tävlingsbidrag ska även vara beredd att presentera/demonstrera ditt projekt i anslutning till seminariet den 16 oktober. Du måste även räkna med att presentationen, efter seminariet, kommer att visas på www.colourspot.org och eventuellt i andra liknande sammanhang.

I båda fallen ska du färgsätta samma produkt, miljö, företeelse etc. Det kan vara en produkt, ett rum, en miljö, ett stadsrum, en gestaltning, en användning av färg, en vaxduk, textil eller en tapet med samma mönster men olika färger beroende på decennium. Produkten/företeelsen ska vara densamma, det är färgerna (strukturer och material) från de sex olika decennierna som skapar inspirationen. Ange vilken känsla du vill skapa. Använd NCS för att beskriva färgvalet.

Studenternas redogörelse
I uppgiften måste studenten redogöra för följande frågeställningar:

 • Varför du har valt dessa färger
 • Vilken känsla du vill skapa med ditt färgval
 • Vad är nytt och unikt i ditt förslag
 • Vilken målgrupp/marknad vänder du dig till
 • Reflektera över hur du tror att vi kommer att använda färg i framtiden: utveckling, i vilken form, betydelsen och vikten av färg

JURY
Ordförande: Anja Palmgren, Lektor i färgteori och rumslig gestaltning, Beckmans designhögskola
Andreas Nobel, Inredningsarkitekt, Uglycute
Bea Szenfeld, Designer, Bea Szenfeld Design
Björn Gross, Arkitekt SAR/MSA, Arctic Studio
Ewa Kumlin, VD, Svensk Form
Katja Pettersson, Industridesigner MFA
Marcus Engman, Designchef, IKEA
Tom Hedqvist, Museichef, Röhsska museet
Yvonne Karlsson, Certifierad färgsättare, Alcro

BEDÖMNINSKRITERIER
De inlämnade förslagen ska bedömas utifrån följande kriterier:

 • Är motivet till färgvalet övertygande?
 • Är färgvalet väl redovisat? Tydlig presentation?
 • Är färgskalan sammanhållen och väl genomtänkt?
 • Hur uppträder färgen på de olika materialen?
 • Är det något nytt och unikt med förslaget? Innovativt?
 • Hur kreativt och konstnärligt är förslaget?
 • Är förslaget anpassat till den målgrupp/marknad man vänder sig till? Realistiskt?

PRISER
Naturligtvis har vi priser till de tre vinnande förslagen.

 • 1:a pris: Vinnaren får en plats på den prestigefulla kursen ”Colour Design Workshop” 22 – 27 juni, 2015 (Värde 25 000 kr) från NCS Colour AB. På Gripsholms värdshus samlas deltagare från hela världen under 6 intensiva dagar. I kursen ingår kursmaterial, kost och logi.
 • 2:a pris: Målarfärg från Alcro Färg till ett värde av 5.000 kr
 • 3:dje pris: NCS Färgsättningsverktyg

TIDSPLAN OCH ARBETSGÅNG

 • 8 september 30 augusti 2014: Sista dag för inlämning av tävlingsuppgift.
 • 9 september 1 september: De inkomna förslagen skickas ut till jurymedlemmarna för enskild bedömning via mail.
 • 15 september 2014: Jurymöte i Stockholm för gemensam bedömning.

HAR DU FRÅGOR?
Om du undrar över något som kanske är oklart i beskrivningen av tävlingsuppgiften eller något annat som du vill ha hjälp med är du välkommen att maila mig:

Berit Bergström
info@colourspot.org alt. berit.bergstrom@ncscolour.com

LYCKA TILL !

Vi tackar våra partners: 
ALCRO, NCS,  Jotun, Ogeborg, Caparol, Cembrit, Colorama, Formica Group, Johanson Design, Lammhults, Nordsjö, Paroc, Prelac från SSAB och STO
utan vilkas stöd seminariet och tävlingen inte varit möjliga att genomföra.