Prisad Färg 2021

English

VINNARNA

Årets tema: FÄRG & STATUS

Färg och kulör har i alla tider använts som markör för social eller professionell status, rang och kultur.
Idag är statusbegreppet mer komplext, snabbrörligt och kan skilja sig markant åt i olika subkulturer. 
Status kan också beskriva ett tillstånd, position eller läge.

PRISAD FÄRG, instiftad av Stiftelsen Svensk Färgcentrum,  är en färgsättningstävling för studenter och nyexaminerade inom konst, design och arkitektur, Tävlingen sätter färgen i centrum och har tillkommit för: att skapa ett djupare intresse för och medvetenhet om färgens betydelse att lyfta fram hur vi kan använda färg att visa på goda exempel på färganvändning

VAD
Med inspiration av årets tema, skapar du en produkt, ett rum, en miljö, ett stadsrum, en företeelse, en installation, en bild eller någon annan sort av upplevelse där din känsla och erfarenhet av färgens relation till status blir ditt bidrag. 

PRESENTATIONEN
Projektet redovisas i digital form som en PDF, (max 10 sidor) för presentation till jurymedlemmarna. 
Ange ej ditt namn på det bifogade tävlingsbidraget utan skriv ditt namn, skola och hur vi lättast kommer i kontakt med dig i själva mailet. 
Var även beredd på att de tre vinnande bidragen ska kunna presenteras i fysisk form, då de kommer att visas på en separat utställning.  
Du måste även räkna med att presentationen, efter utdelningsceremonin, kommer att visas på www.fargcentrum.se och eventuellt i andra liknande sammanhang.

STUDENTERNAS REDOGÖRELSE
I uppgiften måste du ta ställning till följande:
– Vad vill du berätta med ditt färgval/hur använder du färg i ditt berättande.
– Vilka sinnen, tankar och perspektiv vill du väcka till liv.
– Vad är det unika med ditt förslag.
– Varför du har valt dessa färger.
– Vilken målgrupp/marknad du vänder dig till.
– Använd NCS för att beskriva ditt färgval för att underlätta färgkommunikation

PRISER
1:a pris: Vinnaren får en vinstcheck på 30 000 kr (exkl. moms) att nyttja för bokning av Colour Academy Kurser och/eller NCS Design Tools.
Kursutbudet inkluderar även den populära prestigefulla kursen  ”International Colour Workshop” på Gripsholm.
Upptäck NCS Colour Academy kurser här: http://ncscolour.com/colour-academy/
Se hela NCS Colours produktutbud här: http://ncscolour.com/product-category/shop/
2:a pris: Design Tools från NCS Colour AB 
3:e pris: Presentkort på Matton

JURY
– Catrin Vagnemark, ordförande, grundare av BVD
– Rahel Belatchew, Arkitekt, Belatchew Arkitekter
– Axel Nordlander, industridesigner, OP
– Gunnel Sahlin, Glasformgivare, Studio Sahlin
 Åsa Stenerhag, Konstnär, modedesigner 
– Kennet Vrågård, NCS Colour AB
Asta Westermark Florestedt, designer vinnare av Prisad Färg 2020
– Mats Widbom, vd, Svensk Form
– Clara von Zweigberg,k Grafisk formgivare, designer
– Svante Öqvist, Frilansjournalist 

JURYNS BEDÖMNINGSKRIGERIER
De inlämnade förslagen ska bedömas utifrån följande kriterier: 
– Är motivet till färgvalet övertygande?
– Är färgvalet väl redovisat? Tydlig presentation?
– Är färgskalan väl genomtänkt?
– Hur uppträder färgen i relation till statusbegreppet? 
– Är det något nytt och unikt med förslaget? 
– Är förslaget anpassat till den målgrupp/publik man vänder sig till?

HAR DU FRÅGOR?
Om du undrar över något är du välkommen att maila:
info@colourspot.org eller Bengt Ahlin: bengt@fargrum.se

VART SKICKAR JAG MITT TÄVLINGSBIDRAG?
Digitalt tävlingsbidrag skickas senast 1 februari 2021 till info@colourspot.org 

OBS! Tävlingsförslaget behandlas anonymt inom juryn, så ange endast ditt namn och skola på följebrevet ej på själva presentationen!

VÅRA PARTNER
NCS Colour AB I Ogeborg I Caparol I Nordsjö