Prisad Färg 2022

Darja Norberg, Textilhögskolan i Borås vann Prisad Färg 2022

Vinnarna

OBS INLÄMNINGSDATUM ÄR FRAMFLYTTAT TILL 13 FEBRUARI

Årets tema
POWER OF COLOUR

PRISAD FÄRG,  instiftad av Stiftelsen Svenskt Färgcentrum,  är en färgsättningstävling för studenter och nyexaminerade inom konst, design och arkitektur, Tävlingen sätter färgen i centrum och har tillkommit för: att skapa ett djupare intresse för och medvetenhet om färgens betydelse att lyfta fram hur vi kan använda färg att visa på goda exempel på färganvändning

VAD
Med inspiration av årets tema, skapar du en produkt, en arkitektur, ett rum, en miljö, ett stadsrum, en företeelse, en installation, en bild eller någon annan sort av upplevelse där din känsla och erfarenhet av färgens relation till Power of Colour blir ditt bidrag. Ditt bidrag ska vara visuellt starkt med en tydlig och enkel förklarande i text.

PRESENTATIONEN Projektet redovisas i digital form som en PDF, (max 10 sidor) för presentation till jurymedlemmarna. Texterna som beskriver tävlingsbidraget ska vara tydliga och enkla och förstärka den visuella utformningen som jurymedlemmarna bedömer.

Ange ej ditt namn på det bifogade tävlingsbidraget utan skriv ditt namn, skola och hur vi lättast kommer i kontakt med dig i själva mailet. 
Var även beredd på att de tre vinnande bidragen ska kunna presenteras i fysisk form, eller som en kort beskrivande film, då de kommer att visas på en separat utställning.  
Du måste även räkna med att presentationen, efter utdelningsceremonin, kommer att visas på www.fargcentrum.se och eventuellt i andra liknande sammanhang.

STUDENTERNAS REDOGÖRELE
I uppgiften måste du ta ställning till följande:
– Vad vill du berätta med ditt färgval/hur använder du färg i ditt berättande.
– Vilka sinnen, tankar och perspektiv vill du väcka till liv.
– Vad är det unika med ditt förslag.
– Varför du har valt dessa färger.
– Vilken målgrupp/marknad du vänder dig till.
– Använd NCS för att beskriva ditt färgval för att underlätta färgkommunikation

PRISER
1:a pris: Vinnaren får en vinstcheck på 30 000 kr (exkl. moms) att nyttja för bokning av Colour Academy Kurser och/eller NCS Design Tools.
Kursutbudet inkluderar även den populära prestigefulla kursen  ”International Colour Workshop” på Gripsholm.
Upptäck NCS Colour Academy kurser här: http://ncscolour.com/colour-academy/
Se hela NCS Colours produktutbud här: http://ncscolour.com/product-category/shop/
2:a pris: Presentkort på 5000 kr från Alcro och Design Tools från NCS Colour AB
3:e pris: Presentkort på 3000 kr från Beckers

JURY
– Catrin Vagnemark, ordförande, grundare av BVD
– Rahel Belatchew, Arkitekt, Belatchew Arkitekter
– Axel Nordlander, industridesigner, OP
– Gunnel Sahlin, Glasformgivare, Studio Sahlin
 Åsa Stenerhag, Konstnär, modedesigner 
– Kennet Vrågård, NCS Colour AB
– Asta Westermark Florestedt, designer vinnare av Prisad Färg 2020
– Mats Widbom, vd, Svensk Form
– Clara von Zweigberg,k Grafisk formgivare, designer
– Svante Öqvist, Frilansjournalist 

JURYNS BEDÖMNINGSKRITERIER
De inlämnade förslagen ska bedömas utifrån följande kriterier: 
– Är motivet till färgvalet övertygande?
– Är färgvalet väl redovisat? Tydlig presentation?
– Är färgskalan väl genomtänkt?
– Hur uppträder färgen i relation till årets tema? 
– Är det något nytt och unikt med förslaget? 
– Är förslaget anpassat till den målgrupp/publik man vänder sig till?

HAR DU FRÅGOR?
Om du undrar över något är du välkommen att maila: info@fargcentrum.se 

VART SKICKAR JAG MITT TÄVLINGSBIDRAG?
Digitalt tävlingsbidrag skickas senast 13 februari 2022  till info@fargcentrum.se 

OBS! Tävlingsförslaget behandlas anonymt inom juryn, så ange endast ditt namn och skola på följebrevet ej på själva presentationen!

VÅRA PARTNER
NCS Colour AB I Alcro I Beckers I Ogeborg I Caparol I Nordsjö