Asta Westermark Florestedt vann Prisad Färg 2020

1:A PRIS: LET’S TALK COLOR!


Asta Westermark Florestedt
Beckmans Designhögskola, Form

Juryns utlåtande: 
För att hitta framtiden är det viktigt att blicka bakåt, vilket juryn såg som ett starkt värde i detta vinnande bidrag. Juryn associerar tävlingsbidraget till Bauhaus geometriska former och Ittens färglära, som skapades för 100 år sen. De abstrakta klassiska geometriska formerna belyser tydligt hur färg påverkar formen. Redovisningen är pedagogisk och tilltalande enkel.  Detta tävlingsbidrag inspirerar på ett nytänkande sätt och ger kunskap till framtidens färgsättning.

2:A PRIS: DO NOT GO GENTLE 
INTO THAT GOOD NIGHT 

John Wattström, HDK
Kandidatexamen i design 

Juryns utlåtande: 
En färgsättning i det offentliga rummet, som sög in juryn i en alternativ värld.  Färg, form, ljus och ljud svepte om oss. Upplevelsen kändes ödesmättad och inbjöd till reflektion. Titeln är hämtad från Dylan Thomas dikt där huvudtemat kretsar kring ljus och mörker och är en uppmaning att protestera mot livets slut. Ett tävlingsbidrag som lät färg, ljus och form ge uttryck för vår osäkra framtid. Denna installation skulle platsa på FN´s klimatmöte.

3:E PRIS: COLOUR FOR NATURE

Frida Navratil, Konstfack
Inredningsarkitektur & Möbeldesign

Juryns utlåtande
Detta bidrag låter färgen skapa trygghet till den bortglömda platsen, icke-platsen. Form och färg skapas med hänsyn till naturen och vår planet. Tävlingsbidraget vill utmana framtidens behov kring färg med fokus på klimat och vår biologiska mångfald. Detta är en installation som tar upp diskussionen kring vem vi väljer färg för och skapar diskussion om vad färg kan bidra med. Hur kan en designer välja färg som inte bara människan drar nytta av utan även naturen och andra arter?