De nominerade är…

Juryn har nominerat tre förslag

FÄRGPAVILJONG
Förslagstä’llare: Catrin Frick och Oskar Stare
Arkitektur, Chalmers tekniska högskola

SOM OM
Förslagsställare: Isabell Tresse
HDK – Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg

TRÄNINGSVERKET
Förslagsställare: Tove Blanck, Anna Bårdén, Josefine Grönlund
Arkitektur, Chalmers Tekniska Högskola

PRISUTDELNING
Prisutdelningen är kl.16.00 den 6 februari på scenpodiet i Greenhouse C20:36.
MONTER:
Tävlingsbidragen visas i monter C20:19 i Greenhouse.
MINGEL:
Efter prisutdelningen är det mingel vid Prisad Färgs monter C20:19 i Greenhouse.