FAQ Prisad färg 2015

FRÅGA: Får jag lämna in mer än ett tävlingsförslag? / May I make submit more than one competition proposal?
SVAR: Ja det är tillåtet att lämna in flera tävlingsförslag, men varje förslag ska lämnas in separat och ha ett eget motto. / Yes it is allowed to submit more than one competition proposal, but all proposals must be submitted separately and have their own motto.

FRÅGA: Får jag delta i tävlingen trots att jag går ut skolan nu i vår och inte kommer  att vara student när tävlingstiden går ut? / May I participate in the competition even though I graduate this spring and will not be a student when the competitions period expires?
SVAR: Ja alla som examineras nu i vår får delta; ange den skola du examinerats från. / Yes all students graduating this spring may participate; enter the school you graduated from.