Vinnarna 2015

Prisutdelningen ägde rum 10 februari 2016 i anslutning till möbelmässan i Stockholm.

Monter_prisadfärg2015Färgcentrums monter var inspirerad av Ken Nordines Colors

 

 

 

prisadfärg_2015_Neilharbisson

Prisceremonin inledes med en föreläsning i Designbaren av contempory artist och cyborg Neil Harbisson från New York för dagen iklädd svenska fäger. Från födslen totalt färgblind, men kompenserar detta med hjälp av en inopererad antenn som översätter färgernas frekvenser till ljud.

Visste ni att rött ligger mellan f och fiss?

 

prisadfårg2015_1pris1:a pris gick till Chalmersstudenterna Felicia Andersen, Jennie Bergman och David Fjällström. Deras förslag ”Reclaiming all the cool colors” går ut på att färgsätta hjälpmedel för äldre med klara färger.

Framtidens 85-åring vill framstå som en cool person trots att hen har behov av till exempel rollator. Färgstarka hjälpmedel  gör det också lättare för demensdrabbade att komma ihåg att använda hjälpmedlen.

Se hela förslaget:
ReclaimingAllTheCoolColors

Juryns motivering: 

  • Hjälpmedel behöver inte vara färglösa. Färg som medicin är ett outforskat område man vill veta mer om.
  • Bra presentation. Rolig bild.
  • Tydlig och informativ text.
  • Lyfter en åldersgrupp i samhället som ofta inte får uppmärksamhet. I projektet visas att färg och funktion hör ihop och kan rädda liv.
  • Gruppen har visat att man kan upplösa stereotypa äldrefärger, så att de blir coola.

prisadfärg_2015_2pris2:a pris gick till Petra Kågerman från Konstfacks avdelning för inredningsarkitektur och möbelformgivning för ”En förskola i ny skrud”.

Se hela Petra Kågermans förslag
Petra Kågerman

Juryns motivering:
Ett genomarbetat förslag med många lösningar. Oftast blir det en stereotyp färgsättning när man planerar t.ex. rum och leksaker för barn. Här skapas nya förutsättningar för både personal och barn vad gäller färger, taktilitet och eget skapande.

prisadfårg_2015_3pris

3:e pris gick till Erik Nyström från Beckmans designskola som föreslagit en ny färgsättning på slottet. En färgsättning inspirerad av ett enbostadshus i Skänninge där byggnadsnämden beslöt att ägaren måste måla om sitt hus ”Färgsättningen är inte svensk”, menade byggnadsnämnden.

Se hela Erik Nyströms förslag
Erik.Nystrom

 

 

Juryns motivering:

  • Vem och vad bestämmer färgen på mitt hus?
  • Viktigt att lyfta ett så laddat ämne.
  • Vad är svensk färg; vilka färger tillhör vårt kulturarv?