Etikettarkiv: Prisad Färg 2021

Frida Navratil won Prisad färg 2021

Frida Navratil tillsammans med juryns ordförande Catrin Vagnemark och Bengt Ahlin från Färgcentrums styrelse

Dedicated to color
”Ett konkret och genomarbetat tävlingsbidrag, som med hjälp av färgkorrigering visar hur det går att förändra en byggnads status med färg.Hen har inspirerats av en kritiserad byggnad som fördömts att rivas pågrund av dess färgsättning. 
De nya färgkombinationerna framhäver byggnadens unika karaktär och bibehåller dess beständighet. Detta projekt visar hur viktig en färgsättning är för arkitekturen i en tid då vi behöver återvinna och tillvarata. Inte riva och bygga nytt.”

A concrete and elaborate competition entry, which with the help of colour correction shows how it is possible to change the status of a building with colour.
Hen has been inspired by a criticized building that has been condemned to be demolished due to its colour scheme.
The new colour combinations emphasize the building’s unique character and maintain its durability. This project shows how important a colour scheme is for architecture at a time when we need to recycle and take care of the existing . Not demolish and build new.

Frida Navratil, Inredningsarkitektur & Möbeldesign, Konstfack, Stockholm frida.navratil@student.konstfack.se

Deltag i Prisad Färg 2021

PRISAD FÄRG, instiftad av Stiftelsen Svensk Färgcentrum,  är en färgsättningstävling för studenter och nyexaminerade  inom konst, design och arkitektur,  Tävlingen sätter färgen i centrum och har tillkommit för: att skapa ett djupare intresse för och medvetenhet om färgens betydelse att lyfta fram hur vi kan använda färg att visa på goda exempel på färganvändning

PRISAD FÅRG, instituted by the Swedish Color Center Foundation, is a colour design competition for students and recent graduates in art, design and architecture.
The competition puts color at the center and intends to: create a deeper interest in and awareness of the importance of colour, to highlight how we can use colour to show good examples of colour use

Theme
Colour & Status

Color and color have always been used as a marker for social or professional status, rank and culture. Today, the concept of status is more complex, fast-moving and can differ markedly in different subcultures. Status can also describe a state, position or location.

Tema  
Färg & Status

Färg och kulör har i alla tider använts som markör för social eller professionell status, rang och kultur. Idag är statusbegreppet mer komplext, snabbrörligt och kan skilja sig markant åt i olika subkulturer.  Status kan också beskriva ett tillstånd, position eller läge.

MERA INFORMATION